Ontstaan, geschiedenis en toekomst Jazz & So Zutphen

Jazz & So  Zutphen is ontstaan in 2015, kort na het ter ziele gaan van de ooit zo roemruchte Jazz sociëteit Zutphen, die zich in de loop van z’n bijna 40-jarige bestaan een grote naam wist te verwerven binnen het Nederlandse wereldje van de traditionele jazz. Een groot deel van de leden van de Jazzsoos meldde zich bij ons aan, een andere groep kwam van de vriendenclub De Schroothoop, de “fanclub” van de Old Iezer Jazzband, inmiddels het huisorkest van Jazz & So Zutphen.

Lidmaatschap en contributie kennen we niet. Wie belangstelling heeft voor onze activiteiten, eens per kwartaal onze digitale nieuwsbrief wil ontvangen of onze uitnodigingen voor de maandelijkse concerten in de serie “Jazz at Peacock” op de 3e zondag(middag) van iedere maand, kan zich via deze site aanmelden als (gratis) vriend. Onze club groeit nog steeds; we tellen inmiddels  zo’n 1250 vrienden.

Bij Jazz at The Peacock wisselen we de traditionele New Orleans-concerten af met optredens in andere jazz- en jazzverwante stijlen, zoals blues, boogie woogie, jump & jive, gipsy jazz en swing. Bij de keuze van de bands speelt kwaliteit uiteraard een belangrijke rol, maar originaliteit, presentatie, sfeer en interactie met het publiek zijn voor ons vaak doorslaggevende factoren om voor een band te kiezen. Mensen niet alleen een goed stuk muziek bieden, maar ze daarnaast een fijne, relaxte en gezellige middag bezorgen: dat is “onze missie”!

Nog een belangrijke activiteit: ons jaarlijks jazzfestival tijdens het laatste weekend van oktober (dit jaar 29). Zoals te doen gebruikelijk is er ook dit jaar weer enige onzekerheid over het al dan niet doorgaan, maar we hebben goede hoop dat het er opnieuw van gaat komen. Hoogtepunt van het festijn zal ook dit jaar ongetwijfeld “Jazz at The Pubs” zijn, een muzikale tocht op de zondagmiddag langs vele locaties in het historische hart van Hanzestad Zutphen, waar bands in een grote variatie van jazzstijlen optreden, terwijl buiten de stemming erin blijft met een aantal streetparade-bands en een groep Lindy Hop dancers. We houden je op hoogte. 

Over de toekomst van Jazz & So kunnen we kort zijn. De slogan van onze club is “The Beat goes on”. We staan daar nog steeds helemaal achter!